Λίγα λόγια για μας

Η εταιρεία μας Κολυμπάρι Α.Ε, βρίσκεται στο Κολυμβάρι ένα γραφικό παραθαλάσσιο μέρος βορειοδυτικά της Κρήτης και 24 χιλιόμετρα από τα Χανιά. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1980 και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και την τυποποίηση αποκλειστικά και μόνο εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, ελαιολάδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) Κολυμβάρι Χανίων και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε) Χανίων Κρήτης, καθώς και βιολογικού ελαιολάδου. Το ελαιόλαδο ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ Α.Ε παράγεται από καρπούς ελιάς της εκλεκτής ποικιλίας «Κορωνέϊκη» οι οποίοι συλλέγονται από τους αιωνόβιους ελαιώνες της περιοχής Κολυμβαρίου.

Παραγωγή

Έχουμε καταφέρει να παράγουμε ένα προϊόν αναλλοίωτο, διατηρώντας όλα τα συστατικά του, το χρυσοπράσινο χρώμα του, το φρουτώδες άρωμα και τη γεύση του, εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων.

Εξάγουμε ελαιόλαδο στα σύγχρονα ιδιόκτητα ελαιουργεία μας, πιστοποιημένο με το πρότυπο EN ISO 22000:2005, από υγιείς ελαιοκάρπους με φυσικές μεθόδους, με φυγοκέντριση, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αμέσως μετά από τη συγκομιδή, σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας (εώς 27°C), με τον ελάχιστο χρόνο μάλαξης (περίπου 30 λεπτά), αποθήκευση σε ειδικό χώρο με ανοξείδωτες δεξαμενές με ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος και μεταφοράς του ελαιολάδου σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 93/43 «Ασφάλεια και Υγιεινή τροφίμων».

Η Κολυμπάρι Α.Ε παράγει 5.000 τόνους εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ετησίως.

Τυποποίηση & Συσκευασία

Η τυποποίηση του ελαιολάδου γίνεται στις σύγχρονες, πλήρες αυτοποιημένες και υψηλών προδιαγραφών γραμμές εμφιάλωσης υάλινων φιαλών από 250ml έως 1 lit με δυναμικότητα 2000 φιαλών του 1lit την ώρα και μεταλλικών λευκοσιδηρών δοχείων από 500ml έως 5 lit δυναμικότητας 800 δοχείων των 5lit την ώρα.

Η μονάδα τυποποίησης έχει πιστοποιηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005 εξασφαλίζοντας στον καταναλωτή ένα προϊόν άριστης ποιότητας και διατροφικής αξίας.

Ποιότητα

Στόχος της Εταιρείας μας είναι να τυποποιεί ελαιόλαδο, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και των καταναλωτών, σε σχέση με την ποιότητα, ποικιλία, ασφάλεια του τελικού προϊόντος και την υγιεινή. Υποστηρίζει, ότι υπεύθυνος για την επίτευξη της δέσμευσής της εταιρίας, για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντος της, είναι ο κάθε εργαζόμενος της, με την εκτέλεση των καθηκόντων του και τις σχέσεις του με τους πελάτες του. Οι αρχές της όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια, αποτελούν τα θεμέλια της δέσμευσής της για ποιότητα. Η ασφάλεια για την ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ Α.Ε. δεν περιορίζεται απλά στην παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών προϊόντων. Ασφάλεια και ποιότητα σημαίνει σεβασμός για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της, με στόχο την μη ύπαρξη μη συμμορφούμενων προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε εργαζόμενος του εργοστάσιου δεσμεύεται:

  • Στην τήρηση συστήματος ασφάλειας τροφίμων, που αναγνωρίζει, αξιολογεί και ελέγχει τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια σε όλα τα στάδια πριν και μετά τη παραγωγή και διανομή των προϊόντων,
  • στην εφαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας των προϊόντων και των κανόνων καλής βιομηχανικής πρακτικής,
  • στην παραγωγή και αποθήκευση προϊόντων ποιότητας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών,
  • στην παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας,
  • στην καθιέρωση στρατηγικών για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων μας στις ετήσιες διαδικασίες επιχειρηματικού σχεδιασμού,
  • στη θέσπιση ετήσιων στόχων ασφάλειας, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο τμημάτων για όλες τις δραστηριότητες μας,
  • στη διασφάλιση της συνέχισης των επιδόσεών μας σε θέματα ασφάλειας προϊόντων και ποιότητας μέσα από την υλοποίηση και την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000: 2005,
  • στηv επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας προϊόντων που χρησιμοποιούμε μέσω εσωτερικών, αλλά και εξωτερικών διαδικασιών ελέγχου,
  • στην προσπάθεια μας, να διασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές μας, αισθάνονται την ίδια δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων και παρακολουθούν τις Α ύλες και τα υλικά, που παρέχουν με τη βοήθεια ελέγχων και επιθεωρήσεων εισερχομένων προϊόντων.

Η προσήλωση της ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ Α.Ε. στην διαχείριση ασφαλή τελικών προϊόντων, μέσα στα όρια που ορίζει η νομοθεσία, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της, αποτελεί δέσμευση όλων των εργαζομένων και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τους εργασίας. Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 22000:2005 σε συνδυασμό με τους συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους, χημικές αναλύσεις από πιστοποιημένα χημικά εργαστήρια και το χημείο του Κράτους, αλλά και η οργανοληπτική αξιολόγηση από διαπιστευμένο πάνελ Δοκιμαστών ελαιολάδου, συμβάλλουν στην παραγωγή ελαιολάδου άριστης ποιότητας και διατροφικής αξίας.

Συμβολαιακή Γεωργία

Η εταιρεία μας από το 2011 σε συνεργασία με το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων, εφάρμοσε και κυκλοφόρησε το πρώτο ελαιόλαδο Συμβολαιακής Γεωργίας συνοδευόμενο με πιστοποιητικό γνησιότητας και ποιότητας. Η εφαρμογή αυτή σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπάρχει ανάμεσα σε Ομάδα παραγωγών, με την εταιρεία μας και ταυτόχρονα με επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού, εξασφαλίζει τη σίγουρη και σταθερή πώληση του προϊόντος. Μ’ αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται και οι παραγωγοί καθώς διασφαλίζουν την απορρόφηση του προϊόντος που παράγουν με μια σταθερή τιμή, αλλά και οι επιχειρήσεις που αναζητούν την καλύτερη δυνατή προμήθεια ενός ποιοτικού και οικονομικού προϊόντος.

Η εταιρεία μας συνεχίζει να εφαρμόζει με επιτυχία το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας, η οποία ξεκίνησε συνεργασία με 30 πιστοποιημένους ελαιοπαραγωγούς και ο αριθμός τους αυξάνεται ετησίως, στηρίζοντας τους κόπους του αγρότη και δίνοντας του την ώθηση να βελτιώνει τους όρους παραγωγής και τελικά να έχει καλύτερη ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν. Μ’ αυτό τον τρόπο προσφέρουμε στον καταναλωτή εκτός από ένα ποιοτικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, μια σταθερή ποιότητα και μια «ταυτότητα» με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να γνωρίζει την προέλευση του προϊόντος που καταναλώνει.